بهار

بهارم بهار سبز وتازه

که عطرش

توکوچه های خسته

روپشت بوم خانه ها نشسته

نسیم پیچیده توی باغا

سراغ ردپای آشناتو

گرفته از کلاغا

کویرم

اما تشنه ی یه قطره بارون

وسیع وبی قرار وبی زمستون

تومی روی

یه روز که من حواسم

به دشت روبه روم نیست

یه روز که غم ندارم

که بغضی تو گلوم نیست

تومی رسی نه باقطار نه بااسب

پیاده!

اومدنت یه اتفاق تازه ست.

توی انتهای جاده!![ بازدید : 167 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 4 ارديبهشت 1394 ] [ 16:44 ] [ تارا ]
[ ]

ستاره ها

ستاره ها

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
اي ستاره ها كه بر فراز آسمان
با نگاه خود اشاره گر نشسته ايد
اي ستاره ها كه از وراي ابرها
بر جهان نظاره گر نشسته ايد
آري اين منم كه در دل سكوت شب
نامه هاي عاشقانه پاره ميكنم
اي ستاره ها اگر بمن مدد كنيد
دامن از غمش پر از ستاره ميكنم
با دلي كه بويي از وفا نبرده است
جور بيكرانه و بهانه خوشتر است
در كنار اين مصاحبان خودپسند
ناز و عشوه هاي زيركانه خوشتر است
اي ستاره ها چه شد كه در نگاه من
ديگر آن نشاط ونغمه و ترانه مرد ؟
اي ستاره ها چه شد كه بر لبان او
آخر آن نواي گرم عاشقانه مرد ؟
جام باده سر نگون و بسترم تهي
سر نهاده ام به روي نامه هاي او
سر نهاده ام كه در ميان اين سطور
جستجو كنم نشاني از وفاي او
اي ستاره ها مگر شما هم آگهيد
از دو رويي و جفاي ساكنان خاك
كاينچنين به قلب آسمان نهان شديد
اي ستاره ها ستاره هاي خوب و پاك
من كه پشت پا زدم به هر چه كه هست و نيست
تا كه كام او ز عشق خود روا كنم
لعنت خدا بمن اگر بجز جفا
زين سپس به عاشقان با وفا كنم
اي ستاره ها كه همچو قطره هاي اشك سربدار
سر بدامن سياه شب نهاده ايد
اي ستاره ها كز آن جهان جاودان
روزني بسوي اين جهان گشاده ايد
رفته است و مهرش از دلم نميرود
اي ستاره ها چه شد كه او مرا نخواست ؟
اي ستاره ها ستاره ها ستاره ها
پس ديار عاشقان جاودان كجاست ؟
تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

[ بازدید : 309 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ 12:09 ] [ تارا ]
[ ]

نیایش من

خداوندا

بامهربانی ات

سپبده ی صبح رانشان دادی

بابزرگی ات

تاریکی های شب رابه روشنایی روز

تبدیل ساختی.

ازدل سنگ های سخت

آب گوارا روان کردی

نوایم را بشنو

ودعایم را اجابت فرما.


[ بازدید : 282 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 1 مرداد 1393 ] [ 11:15 ] [ تارا ]
[ ]